Archief

Op naar een cultuurvisie: In deze powerpoint een eerste impressie

U heeft eerder onze film met het voorstel ‘De Nieuwste Doelen, een cultuurhuis aan de Linge’ gezien.
Nu is er een vervolgvoorstel voor een nadere inrichting van het Linge II Zuid gebied met het erfgoed
van De Vries Robbé als drager. Daarnaast is er een voorstel met als werktitel ‘Van Puist naar Parel’.
Waarom?

De parel is onder het stof vandaan gehaald. De herkenning en erkenning is er. Maar niet zonder
problemen. Nu het college van BenW het geschenk van de Stichting aan de stad vooralsnog zonder
discussie terzijde heeft geschoven, heeft de Stichting zich beraden op wat er nu moet gebeuren. Het
gaat niet alleen om Linge II Zuid en De Vries Robbé, maar ook om de uitwerking van een cultuurvisie.
Daarom zijn deze twee sporen apart opgepakt. Wat zijn nu de volgende stappen?

Er zijn twee initiatieven aan de orde:

Een verder uitgewerkt voorstel van de Stichting voor de herinrichting van het gebied. U kunt
het resultaat bewonderen op de site in een tweede, geheel herzien filmpje. We zijn hiermee
in de tweede fase van planontwikkeling gekomen: ontwerpen van varianten, uitwerken van
functies en betrekken van belangstellenden. We brengen dit herziene plan in bij de Ontwerpateliers die over Linge II Zuid en de Lingeoevers georganiseerd gaan worden. Daarna pas is de derde fase aan bod met maken
van keuzes voor voorkeursvarianten, besluitvorming en scheppen van draagvlak voor een
definitieve uitwerking en duurzame realisatie. Dat is van latere zorg.

Uitwerken van een cultuurvisie. Roy Grunewald, Fred Delfgaauw en John Stoop hebben met
steun van Nick Buijserd een aparte presentatie gemaakt voor de culturele functie met als
werktitel: ‘Van Puist naar Parel’. De gemeente wilde de ontwikkeling van Linge II Zuid en het
erfgoed van De Vries Robbé loskoppelen van de cultuurvisie. Dat die visie ook een bredere
invulling dan alleen een verbouwing van een theater kan krijgen, blijft voor ons echter wel
duidelijk. Dit leidde tot een nieuwe naam voor een cultuurhuis ‘Aan de Linge’ in een integraal
te ontwikkelen gebied.

We zijn benieuwd naar uw reacties en staan open voor aanvullende suggesties en discussie.
Draagvlak moet je immers met elkaar scheppen.


Binnenkort vieren wij het 25 jarig jubileum van de verplaatsing van ‘de Rotonde‘.

Nu, 25 jaar later, is het tijd voor ‘de Nieuwste Doelen‘.