De Stichting Behoud Erfgoed De Vries Robbé heeft mede tot doel een kennisplatform te bieden voor innovatie en conceptueel denken. Dit biedt niet alleen kansen voor erfgoed, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen.


Klik hier of op de afbeelding om naar de presentatie te gaan

Innovatie en duurzaamheid staan hoog op de maatschappelijke agenda. Veelal ligt de nadruk op vermeende voordelen, wenselijkheid en toepassingen zelf. Aandacht voor het kunnen voorzien en beoordelen van de gevolgen op zowel korte als lange termijn is er minder. Veiligheid, milieu, duurzaamheid en draagvlak bepalen het al dan niet maatschappelijk succesvol oppakken van nieuwe ontwikkelingen.

In wetenschappelijke kringen bestaat daarom sinds decennia het begrip ‘Foresight’: het tijdig kunnen voorzien en begrijpen van eventuele nadelige gevolgen van innovaties en transities. Denk daarbij aan Softenon, aardgaswinning, de Boeing 737Max en opwarming van de aarde.

Een groep van 18 personen van 15 instituten uit 10 landen heeft in EU verband een boek gepubliceerd over het voorzien van veiligheid. Daarbij is een nieuwe beoordelingsmethode ontwikkeld: de ESReDA benadering, met als uitgangspunt integraal en participatief.

Het begip Foresight is breed toepasbaar, dus ook op bestuurlijke en lokale initiatieven. De Stichting zal deze methode ook gaan gebruiken om burgerinitiatieven en participatie in Gorcum te beoordelen op wenselijkheid, haalbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid.


Klik hier of op de afbeelding om naar de presentatie te gaan

Veenstra en Stoop hebben een methode ontwikkeld voor de Nederlandse zeegaande visserij; de Triple Zero benadering. Deze gaat uit van Geen ongevallen, Geen verspilling, Geen vervuiling.

Deze circulair adaptieve ontwerpmethode kan niet alleen een voorbeeld zijn voor andere sectoren in land- en tuinbouw, maar biedt ook inzichten voor stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Zo is het Linge II Zuid project ontstaan.


De eerste versie van het Linge II concept. Zie de homepage voor een nieuwe actuelere video


De Corona compliant chair. Een theaterstoel voor in het nieuwe normaal