Info

ANBI verantwoording

Rechtspersoon RSIN: 822119018
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Behoud Erfgoed De Vries Robbé
Statutaire zetel: gemeente Gorinchem
KvK-nummer: 30283983
Eerste inschrijving handelsregister: 05-03-2010
Datum akte van oprichting: 03-03-2010
Activiteiten: SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging n.e.g. Het behouden van het Erfgoed van “De Vriese Robbé” te Gorinchem, zoals dit is opgebouwd tot aan het faillissement van het bedrijf. De stichting streeft daarbij zoveel mogelijk naar het behouden van de ensemblewaarde door het behoud in brede context van historische, architectonische, landschappelijke, (sociaal-) economische, culturele en regionale waarden.