Het verleden als inspiratie voor de toekomst

Het verleden als inspiratie voor de toekomst: het windenergiepark Biesbosch. Het De Vries Robbé concern heeft in haar bestaan altijd de grenzen van technologisch kunnen opgezocht. Door rationalisatie van productiemethoden, productinnovatie, tekenkamers en laboratoria, integraal ontwerpen en materialenkeuze kon het concern steeds zijn grenzen verleggen. Zo kon De Vries Robbé  in bijna 90 jaar uitgroeien van een  kleine onderhoudswerkplaats tot een van de toonaangevende innovatieve bedrijven in de wereld.

In navolging van Ferdinand Eiffel maakte De Vries Robbé gebruik van toegepast wetenschappelijk onderzoek, zoals de aerodynamica bij het ventileren van mijnschachten, bij het brandveilig ontwerpen van gebouwen en voor het bepalen van trillingsgedrag en windbelasting op slanke constructies.

Vandaag de dag is de aerodynamica nog steeds onmisbaar: de Formule 1 heeft te maken met porpoising (wat het hobbelpaard effect veroorzaakte), Covid kan niet bestreden worden zonder de inzet van ventilatie en ionisatie (zoals de regering uiteindelijk moest bekennen).

MAAR: Windkrachten (aandrijfkrachten), weersinvloeden (onweer, windhozen) en omgevingsfactoren (laagvliegoefengebied, bereikbaarheid voor hulpverlening) worden niet meegenomen in het modeleren van de risico’s van steeds grotere windturbines zoals bijvoorbeeld blijkt uit deze video.

Windkrachten leveren echter wel de primaire krachten in het opwekken van energie met windturbines. Zonder kennis uit de aerodynamica toe te passen zijn we gedoemd tot falen en feilen. Strenge regelgeving en opleggen van gebruiksbeperkingen zijn geen remedie voor het ontbreken van die kennis.

De Stichting is niet voor of tegen windenergie. De Stichting wil wel dat er zorgvuldige besluitvorming en ontwerptrajecten plaats vinden met gebruik maken van alle relevante deskundigheid en kennis van zaken.

In de navolgende PowerPoint presentatie gaan we nader in op risico’s van onbezonnen ontwerpen en onevenwichtige besluitvorming door witte vlekken en zwarte gaten. Deugen de modellen? Kloppen de afmetingen? Is in de veiligheid voorzien? Staan de turbines op de juiste plaats?

Het windturbinepark op Avelingen midden in een industriegebied en pal naast een te bouwen woonwijk en bij de Groote Haar twee bovenmaatse mega turbines naast bestaande bedrijven en een snelweg baren de Stichting zorgen onder het motto: Bezint Eer Ge Begint.

Misschien is het plan voor een Energiepark Biesbosch wel een aantrekkelijk duurzaam en toekomstbestendig alternatief voor de plannen op Groote Haar en Avelingen.

Wie weet?

Wilt u meedenken over windenergie in en rond Gorcum, neem dan contact op met de Stichting via info@behouderfgoeddevr.nl


Histechnica voordracht 26 maart 2022 Geschiedenis staalconstructiebedrijf De Vries Robbé


Voor hun programma Hier zijn de Van Rossems hebben Maarten, Vincent en Sis van Rossem op 11 augustus 2021 Gorcum aangedaan. Op locatie aan de Linge II Zuid hebben ze ook aandacht geschonken aan de Rotonde en het Schaftlokaal als het erfgoed van De Vries Robbé. Na de opnames en een korte kennismaking met de voorzitter van de Stichting Behoud Erfgoed De Vries Robbé hebben ze in het Schaftlokaal de lunch gebruikt.

Begin 2022 staat de uitzending op de rol.

Het vervolgvoorstel: Van Puist naar Parel

Deze video is beschermd door auteursrecht. Gebruik van deze video door anderen die niet schriftelijk en op voorhand gerechtigd zijn door de Stichting Behoud Erfgoed De Vries Robbé als verstrekker, is verboden. Kennisneming, openbaarmaking, vermenigvuldiging, gebruik, verspreiding en/of wijziging danwel verstrekking van deze video aan derden voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.


Verbazing over afwijzen plannen “Nieuwste Doelen”


Op verzoek van de gemeente Gorinchem zijn traceerbare gegevens in deze brief zwart gemaakt.


Planvorming herinrichting Linge II Zuid:

Klik hier voor de volledige versie van onderstaand document


Het erfgoed van De Vries Robbé blijft levend!

Het erfgoed van De Vries Robbé is in Gorinchem levend gebleven. Vanuit meerdere partijen en invalshoeken is belangstelling voor de geschiedenis van het bedrijf. Er blijkt nog veel informatie beschikbaar over de publicaties, correspondentie, personeelsactiviteiten, producten en verhalen. Barry van Baalen heeft veel van dit materiaal verzameld, gerangschikt en op zijn website beschikbaar gesteld. Het geeft een mooi complementair beeld van wat we zelf hebben gedaan.

Zo blijft het erfgoed van De Vries Robbé levend.

U kunt dit materiaal inzien op: Linge II Zuid, een kans voor Gorinchem!


Met steun van Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

http://behouderfgoeddevr.nl/wp-content/uploads/2020/06/Steun-Gorinchem.pdf